top of page

2022 年度環保生活立體藝術創作比賽 成績公佈2022年度環保生活立體藝術創作比賽,已於2022年12月31日圓滿結束。由4位社會人士組成的評審團在1月初的遴選中,根據作品的內容、美觀性和創意(共佔90%),另加上公眾人士在1月4日-17日期間於本基金的臉書專頁(Facebook)及官方YouTube 以「讚好」作品的總數為計分方式(共佔10%),選出冠、亞、季軍及優異獎得主共9隊,另有「最具創意獎」1隊、「最受公眾關注獎」1隊和「最踴躍參與學校獎」

團由展覽會委員會主席馮錦文先生香港知專設計學院建築、室內及產品設計學系高級講師陳達強先生邱譚婉儀女士吳毅先生等組成。評審團都認為是次的得獎作品,不但視覺美觀性很好,且帶出強烈的環保教育信息。


得獎者會獲個別通知及邀請出席2023年2月25日舉行之《樹賢基金4周年紀念環保講座暨頒獎禮》,由環境及生態局局長謝展寰太平紳士,BBS 頒獎。得獎的作品相片,會於2023年1月中旬至4月6日期間,在觀塘海濱道一新美術館公開展覽。


獲獎名單如下:


冠軍 (1隊)

組長 Leader: 胡汶希	Woo Man Hei  組員 Members: 陳絲蕊	Chan Sze Yui 鄺紫瑤	Kwong Tsz Yiu 薛采旻	Sit Tsoi Man 吳若琳	Wu Yeuk Lam
潮州會館中學 Chiu Chow Association Secondary School

組長 Leader:

胡汶希 Woo Man Hei


組員 Members:

陳絲蕊 Chan Sze Yui

鄺紫瑤 Kwong Tsz Yiu

薛采旻 Sit Tsoi Man

吳若琳 Wu Yeuk Lam

-----------------------------------------------


亞軍 (共2隊) -- 之一

香港青年協會李兆基書院 HKFYG Lee Shau Kee College

組長 Leader:

文焯熙 Man Cheuk Hei, Jack


組員 Members:

陳珮珊 Chan Pui Shan, Teresa

林首君 Lam Sau Kwan, Livia

蔣靖尤 Chiang Ching Yau, Hazel

張曉桐 Cheung Hiu Tung, Zoe

-----------------------------------------------


亞軍 (共2隊) -- 之二

張振興伉儷書院 Chong Gene Hang College

組長 Leader:

何諾謙 Ho Lok Him, Spancer

組員 Members:

張偉濤 Cheung Wai To

楊皓存 Yeung Ho Chuen

鄭穎軒 Cheng Wing Hin

衛振言 Wai Chun Yin, Jimmy

-----------------------------------------------


季軍 (共3隊) -- 之一

香港青年協會李兆基書院 HKFYG Lee Shau Kee College

組長 Leader:

黎沚柔 Lai Chi Yau, YoYo


組員 Members:

黃梓穎 Wong Tsz Wing

伍浩然Ng Ho Yin, Hiroshi

-----------------------------------------------


季軍 (共3隊) -- 之二

香港青年協會李兆基書院 HKFYG Lee Shau Kee College

組長 Leader:

劉凱喬Lau Hoi Kiu, Nicole


組員 Members:

陳芷穎Chan Tsz Wing, Isis

梁靖Leung Ching, Ashley

唐濼琋Tong Lok Hai, Hailey

楊小瑤Yeung Siu Yiu, Gianna

-----------------------------------------------


季軍 (共3隊) -- 之三

潮州會館中學 Chiu Chow Association Secondary School

組長 Leader:

楊詠婷 Yeung Wing Ting


組員 Members:

梁穎晴 Leung Wing Ching

鍾汶恩 Chung Man Yan

黃業威 Huang Kelvin

余俊輝 Yu Chun Fai

-----------------------------------------------


優異獎 (共3隊) -- 之一

香港青年協會李兆基書院 HKFYG Lee Shau Kee College

組長 Leader:

陳睿慜 Chan Yui Man, Minna


組員 Members:

吳家榆 Ng Ka Yu, Angelina

黃雅姸 Wong Nga Yin, Helen

-----------------------------------------------


優異獎 (共3隊) -- 之二

香港青年協會李兆基書院 HKFYG Lee Shau Kee College

組長 Leader:

孫嘉蔚 Suen Ka Wai, Mandy


組員 Members:

李蕭洋 Li Siu Yeung, Brian

陳卓琳 Chan Cheuk Lam, Atara

關銘淇 Kwan Ming Kei, Gabriel

-----------------------------------------------


優異獎 (共3隊) -- 之三

香港青年協會李兆基書院 HKFYG Lee Shau Kee College

組長 Leader:

梁瑋晴 Leung Wai Ching, Jane


組員 Members:

陳詠汶 Chan Wing Man, Windy

饒偲永 Hiu Si Wing, Wincci

梁寶文 Leung Po Man, Bess

盧美齊 Lo Mei Chai, Stephanie

-----------------------------------------------


最具創意獎

香港青年協會李兆基書院 HKFYG Lee Shau Kee College

組長 Leader:

文焯熙 Man Cheuk Hei, Jack


組員 Members:

陳珮珊 Chan Pui Shan, Teresa

林首君 Lam Sau Kwan, Livia

蔣靖尤 Chiang Ching Yau, Hazel

張曉桐 Cheung Hiu Tung, Zoe

-----------------------------------------------


最受公眾關注獎

香港青年協會李兆基書院 HKFYG Lee Shau Kee College

組長 Leader:

黎沚柔 Lai Chi Yau, YoYo


組員 Members:

黃梓穎 Wong Tsz Wing

伍浩然Ng Ho Yin, Hiroshi

-----------------------------------------------


最踴躍參與學校獎:

香港青年協會李兆基書院 HKFYG Lee Shau Kee College

Comments


近期貼文
bottom of page